9 مدل سس

196
دستور پخت
دیدگاه ها

مواد لازم


1
خردل دیژون 2 ق س
2
عسل 3 ق.س
3
نمک 1 ق .ش
4
فلفل سیاه 1 ق . س
5
روغن زیتون 1 پیمانه
6
سرکه بالزامیک 1 پیمانه
7
سیر 2 ق س
8
خردل 2 ق س
9
آب لیمو 1/4 پیمانه
10
مایونز 1/4 پیمانه
11
پنیر پارمسان 1/2 پیمانه
12
فلفل سیاه 1 ق س
13
نمک 1/2 ق س
14
روغن کانولا 1 پیمانه
15
پیاز 3 ق س
16
سیر 1 ق س
17
پودر چیلی 1 ق چ
18
پاپریکا 2 ق چ
19
نمک 1 ق س
20
فلفل 1/2 ق س
21
سس ووسترشو 1 ق س
22
عسل 2 ق س
23
کچاپ 1/2 پیمانه
24
سرکه انگور قرمز 1/2 پیمانه
25
خردل 1 ق س
26
روغن کانولا 1/2 پیمانه
27
سیر 1 ق س
28
اورگانو(پونه کوهی) 1 ق س
29
جعفری 2 ق س
30
ریحان 1 ق س
31
نمک 1 ق س
32
فلفل 1 ق س
33
سرکه انگور سفید 1 پیمانه
34
روغن زیتون 1 پیمانه
35
ماست 1 پیمانه
36
مایونز 1/3 پیمانه
37
شوید 2 ق س
38
آویشن 1 ق س
39
پودر سیر 1 ق س
40
پودر پیاز 1 ق س
41
جعفری 2 ق س
42
آبلیمو 3 ق س
43
فلفل 1 ق س
44
شیر 1/4 پیمانه
45
نمک 1 ق س
46
زیتون بدون هسته 2 ق س
47
سیر 1 ق س
48
اورگانو 2 ق س
49
آبلیمو 1 ق س
50
نمک 1 ق س
51
فلفل 1 ق س
52
سرکه انگور 1/2 پیمانه
53
روغن زیتون 1 پیمانه
54
سیر 1 ق س
55
اورگانو 1 ق س
56
پودر فلفل تند 1 ق چ
57
پاپریکا 1 ق س
58
نمک 1 ق س
59
فلفل 1/2 ق س
60
نکتار گوارا 3 ق س
61
آب لیمو 3/4 پیمانه
62
روغن کانولا 1 پیمانه
63
سس خردل 1/2 پیمانه
64
عسل 1/2 پیمانه
65
فلفل 1/2 ق س
66
نمک 1 ق س
67
روغن زیتون 1 پیمانه
68
سرکه سیب 1/2 پیمانه
69
سیر 1 ق س
70
پیازچه 2 ق س
71
زنجبیل 1 ق س
72
شکر قهوه ای 1/4 پیمانه
73
کنجد 1 ق س
74
سرکه برنج یا انگور 1/2 پیمانه
75
روغن بادام زمینی یا زیتون 1/2 پیمانه
76
روغن کنجد 3 ق س
77
سس سویا 1/2 پیمانه


دستور پخت

پرینت دستور پخت
1
سس الزامیک و دیژون : داخل یه ظرف مناسب 2 ق س خردل دیژون و3ق س عسل و 1 ق س نمک و 1 ق س فلفل سیاه و 1 پیمانه روغن و 1 پیمانه سرکه بالزامیک بریزید و باهم مخلوط کنید
2
سس سزار:داخل یه ظرف مناسب 2 ق س سیر و 2 ق س خردل و 1/4 پیمانه آبلیمو و 1/4 پیمانه مایونز و 1/2 پیمانه پنیر پارمسان و 1 ق س فلفل سیاه و 1/2 ق س نمک و 1 پیمانه روغن کانولا رو بریزید باهم مخلوط کنید
3
سس کاتالینا : داخل یه ظرف مناسب 3 ق س پیاز و 1 ق س سیر و 1 ق چ پودر چیلی و 2 ق چ پاپریکا و 1 ق س نمک و 1/2 ق س فلفل و 1 ق س سس ووسترشو و 2 ق س عسل و 1/2 پیمانه کچاپ و 1/2 پیمانه سرکه انگور قرمز و 1 ق س خردل و 1/2 پیمانه روغن کانولا را بریزید و باهم مخلوط کنید
4
سس ایتالیایی : داخل یه ظرف مناسب 1 ق س سیر و 1 ق س اورگانو و 2 ق س جعفری و 1 ق س ریحان و 1 ق س نمک و 1 ق س فلفل و 1 پیمانه سرکه انگور سفید و 1 پیمانه روغن زیتون را بریزید و باهم مخلوط کنید
5
داخل یه ظرف مناسب 1 پیمانه ماست و 1/3 پیمانه مایونز و 2 ق س شوید و 1 ق س آویشن و 1 ق سپودر سیر و 1 ق س پودر پیاز و 2 ق س جعفری و 3 ق س آبلیمو و 1 ق س نمک و 1/4 پیمانه شیر و 1 ق س فلفل را بریزید و باهم مخلوط کنید
6
سس یونانی : داخل یه ظرف مناسب زیتون بدون هسته و 1 ق س سیر و اورگانو 2 ق س و 2 ق س آبلیمو و 1 ق س نمک و 1 ق س فلفل و 1/2 سرکه انگور و 1 پیمانه روغن زیتون را بریزید و باهم مخلوط کنید
7
سس چیپوتله : داخل یه ظرف مناسب 1 ق س سیر و 1 ق س اورگانو و 1 ق چ پودر فلفل تند و 1 ق س نمک و 1/2 ق س فلفل و 3 ق س نکتار گوارا و 3/4 پیمانه آب لیمو و 1 پیمانه روغن کانولا را بریزید و باهم مخلوط کنید
8
سس عسل و خردل : داخل یه ظرف مناسب 1/2 پیمانه سس خردل و 1/2 پیمانه عسل و 1/2 ق س فلفل و 1 ق س نمک و 1 پیمانه روغن زیتون و 1/2 پیمانه سرکه سیب را بریزید و باهم مخلوط کنید
9
سس سیر و کنجد : داخل یه ظرف مناسب 1 ق س سیر و 2 ق س پیازچه و 1 ق س زنجبیل و 1/4 پیمانه شکر قهوه ای و 1 ق س کنجد و 1/2 پیمانه سرکه برنج یا انگور و 1/2 پیمانه روغن روغن بادام زمینی یا زیتون و 2 ق س روغن کنجد و 1/2 پیمانه سس سویا بریزید و باهم مخلوط کنید