شیک کیوی وموز

195
دستور پخت
دیدگاه ها

مواد لازم


1
شیر بادام
2
موز
3
کلم برگ (کالی)
4
کیوی
5
عسل
6
بذر کتان
7
یخ


دستور پخت

پرینت دستور پخت
1
داخل مخلوط کن ابتدا شیر بادام بریزید و به آن موز و کلم برگ (کالی)و کیوی و عسل و بذر کتان و یخ بریزید .مخلوط کن را روشن کنید تا مواد یک دست شود